• اصفهان خیابان سروش خیابان عسکریه بیمارستان تخصصی عسکریه
  • تلفن تماس: 03132929 /09051402792
  • info@askariehospital.com
  • شنبه - جمعه   24 ساعته

کلینیک ها

ارائه برترین خدمات پزشکی
در کلینیک های بیمارستان تخصصی عسکریه

غربالگری پستان

مرکز جامع غربالگری پستان بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین پزشکان…

غدد

کلینیک های غدد بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین پزشکان اماده…

طب فیزیکی

مرکز طب فیزیکی  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین پزشکان متخصص …

داخلی مغز و اعصاب

کلینیک داخلی مغز و اعصاب بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین …

داخلی عفونی

کلینیک داخلی عفونی  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین  پزشکان متخصص …

داخلی

کلینیک های داخلی  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین  پزشکان اماده…

جراح مغز و اعصاب

مرکز جامعجراحی مغز و اعصاب  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین …

جراحی عمومی

مرکز جامعجراحی های عمومی  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین متخصصی…

جراح استخوان و ستون فقرات

مرکز جامع جراحی استخوان و ستون فقرات  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل…

ارولوژی

مرکز جامع ارولوژی  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین  پزشکان اماده…

چشم پزشکی

مرکز جامع چشم بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهتیرین پزشکان متخصص…

دندان پزشکی

کلینیک  جامع دانداپزشکی بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهتیرین پزشکان متخصص …

داروخانه

دارو خانه شبانه روزی  بیمارستان تخصصی عسکریه ، 24 ساعته اماده خدمت…

اورتوپدی

مرکز جامع ارتوپدی بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهتیرین پزشکان اماده…

زنان و زایمان

مرکز جامع زنان و زایمان  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین…

اطفال

کلینیک های اطفال  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بعترین متخصصین و …

دیابت

مرکز جامع دیابت بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین پزشکان اماده…

دستگاه گوارش

مرکز جامع گوارش و آندوسکوپی و کولونوسکوپی بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل…

قلب و عروق

مرکز جامع قلب و عروق  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل از بهترین…