• اصفهان خیابان سروش خیابان عسکریه بیمارستان تخصصی عسکریه
  • تلفن تماس: 03132929 /09051402792
  • info@askariehospital.com
  • شنبه - جمعه   24 ساعته

بخش ها (دپارتمان)

غدد

کلینیک های غدد بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل…

طب فیزیکی

مرکز طب فیزیکی  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل…

داخلی عفونی

کلینیک داخلی عفونی  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل…

داخلی

کلینیک های داخلی  بیمارستان تخصصی عسکریه ، متشکل…

جراحی عمومی

مرکز جامعجراحی های عمومی  بیمارستان تخصصی عسکریه ،…